S4C RATINGS 2021

Riders
Rating

AICHLE, DIXIE NOV
BAGGERLY, TY NOV
BAST, AUSTIN NOV
BAYLEY, SHAYLEEN NOV
BECK, DAKOTA NOV
BLAIR, GENE NOV
BRADLEY, CARI NOV
BRADLEY, BONNIE NOV
BRADLEY, LACY NOV
BRADY, MELISSA NOV
BRALEY-TALLMAN, BARBIE NOV
BRANCH, SUE NOV
BROOKS, CARI NOV
BUCKNER, DAVE NOV
BUSH, LAURIE NOV
CALHOON, RORY NOV
CALHOON, HEATHER NOV
CAMERON, KYLE NOV
CHRISTENSEN, MARION NOV
CLAPP, WENDY NOV
COLE, JEFF NOV
COLEMAN, JENNIFER NOV
COLEMAN, TIM NOV
CONROY, CARL NOV
CONROY, NATALIE NOV
COOK, JANE NOV
COOPER, JAMES NOV
CORNEAU-CLARK, MELISSA NOV
COUNTS, ANGIE NOV
COWIN, MIKE NOV
CROTTS, JANIS NOV
CROTTS, JIM NOV
CROWE, DEVLYN NOV
CUMMINGS, LYNN NOV
DETHLEFS, AMBER NOV
DETWEILER, CALLY NOV
DOLL, KYLAR NOV
DONALDSON, JASON NOV
DONALDSON, BECKY NOV
DONALDSON (Y), JAYTEE NOV
DORSETTE, CHARLOTTE NOV
DUNNING, GINA NOV
EATMON, BOBBIE NOV
EDWARDS, KAREN NOV
EGGLESON, KATLYN NOV
EGGLESON, GARY NOV
ENGLE, BRIAN NOV
FANTELLO, KATHY NOV
FAST, SKYLAR NOV
FERREN, KELLY NOV
FINN, RUBEN NOV
FLORES, STEVE NOV
FORD, AL NOV
FOUGHT, HILARY NOV
FOX, LARRY NOV
FRAZIER, BILLIE NOV
FRERICHS, VICKI NOV
GIPSON, JAYNA NOV
GRANSBURY, BECKY NOV
GROSS, SAMATHA NOV
HAAREN, CHERYL NOV
HALE, BOBBIE NOV
HALE, CORY NOV
HARVEY, EVIN NOV
HAUVER (Y), CARSON NOV
HIGHT, VONDALEE NOV
HILL, KRISTY NOV
HILL, GENE NOV
HILL, CHASE NOV
HILL, BETH NOV
HINES, NICOLE NOV
HINKLE, JULIANNE NOV
HOLGERSON, ANN NOV
IHLY, SANDY NOV
JACOBS, ROBERT NOV
JEFFERSON, PAULA NOV
JOHNSON, JEANETTE NOV
JOHNSON, KAITLYN NOV
JONES, TYLER NOV
JONSON, RAE ANN NOV
KARCH, KARI NOV
KEELING, KERI NOV
KEELING, JIM NOV
KENDALL, JACLYN NOV
KILLINSWORTH, AMY NOV
KING, DEBRA NOV
KINSEY, LESLIE NOV
KNOCH, DAN NOV
KNOWLES, ANGIE NOV
LAFRENIER, JENNY NOV
LARSON, KERI NOV
LARSON, MAKENNA NOV
LARVIK, RON NOV
LARVIK (Y), ALLISON NOV
LEHMKUHL, JOHN NOV
LEITE, TOM NOV
LEWIS, DEVRA NOV
LINAREZ, ANTHONY NOV
LOVECCHIO, DEANO NOV
MACEDO, MARISSA NOV
MAINE-HEATH, KATHLEEN NOV
MALLY, DAN NOV
MALLY, WENDY NOV
MANUEL, BOBI NOV
MARIAH, MALLY NOV
MARTIN, SAM NOV
MCKNIGHT, SCOTT NOV
MCKNIGHT, SUMMER NOV
MEARS, MARIE NOV
MEARS, MICHELLE NOV
MEARS, CLAYTON NOV
MELIVIER, TALEA NOV
MELLO, ALYSON NOV
MELLO, CINDY NOV
METHENY, AJ NOV
MIELKE, GWEN NOV
MILLER, COREY NOV
MILLER, MARILYN NOV
MOELLER, JULIAN NOV
MONROE, DIANN NOV
NAPOLITAN, TARRA NOV
NEWTON, JO NOV
NICHOLS, PAT NOV
NULL, KAY NOV
ORTIZ (Y), JASON NOV
PIHL, JULIE NOV
PLILER, JENNIFER NOV
POND, SHARMI NOV
QUADE, BRENDA NOV
RADOSLOVICH, LACIE NOV
REID, LUCAS NOV
REID, RACHEL NOV
ROBINS, JIM NOV
SAK, LYN NOV
SAMUELSON, DESIREE NOV
SAUCA, CHASE NOV
SCELZI, KARLI NOV
SCELZI, KRISTI NOV
SCHIECHE, BEVERLY NOV
SCHMID, WENDY NOV
SCHWARTZ, KYLEE NOV
SHARP, JOY NOV
SHIELDS, MAISUN NOV
SIEBERT, MARION NOV
SMEBACK, CODY NOV
SMITH, STEVE NOV
SMITH, LEROY NOV
SMITH, KIMBERLEE NOV
SMITH, JAY NOV
SMITH, BRION NOV
SMITH, DONNA NOV
SOMERS, BARB NOV
SORENSON, TRACY NOV
SPENCER, JIMMY NOV
STEINKE, JIM NOV
STEINKE, PAM NOV
STEVENS, DONNA NOV
STOREY, JEFF NOV
STORIE, TREANA NOV
TATRO, BARBARA NOV
TERNES, SHANNON NOV
TOTTEN, MEGAN NOV
TYNAN, MORGAN NOV
VACHON, CHANIA NOV
VACHON, YOLANDA NOV
VANDERHOOF, ANGEL NOV
WALTON, SEAN NOV
WELLS, DAVE NOV
WELLS, JENNY NOV
WENTZ, PAM NOV
WENTZ, CHAD NOV
WIERSMA, JESSICA NOV
WIERSMA, BOBBY NOV
WILLIAMS, RYAN NOV
WILLIAMS, MARSHA NOV
WORLEY, NICOLE NOV
WRAGGE, M J NOV
YANCEY, CLOEY NOV
YANCY, KAIDENCE NOV
ZERR, KELLY NOV